angielsko » polski

situation [ˌsɪtʃuˈeɪʃən] RZECZOW.

1. situation (circumstances):

2. situation (location):

3. situation (job):

crisis situation RZECZOW.

economic situation RZECZOW.

order situation RZECZOW. EKON

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文