angielsko » polski

I . small [smɔ:l, Am smɑ:l] PRZYMIOT.

1. small person, problem, letter:

2. small farmer, dealer:

3. small (insignificant):

4. small (on a limited scale):

II . small [smɔ:l, Am smɑ:l] RZECZOW. no pl

small ad RZECZOW.

small arms RZECZOW. pl

small change RZECZOW. no pl

small claim RZECZOW. PRAWO

small fry RZECZOW. no pl inf

1. small fry (children):

drobiazgi mpl

2. small fry (people):

płotki fpl

small hours RZECZOW. pl

small intestine RZECZOW.

small-minded [ˌsmɔ:lˈmaɪndɪd] PRZYMIOT. pej

small print RZECZOW. no pl

small screen RZECZOW. no pl fig

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文