Tłumaczenia dla hasła „some“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

3. some no pl (imprecise):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文