angielsko » polski

song [sɒŋ, Am sɑ:ŋ] RZECZOW.

1. song (music with words):

3. song no pl (sound):

śpiew m
cykanie nt

Zwroty:

song and dance Brit pej inf
for a song

bird-song RZECZOW.

folk song RZECZOW.

love song RZECZOW.

pop song RZECZOW.

theme song, theme tune RZECZOW.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文