angielsko » polski

went [went] CZASOW.

went pt of go

Zobacz też go

I . go <went, gone> [gəʊ, Am goʊ] CZASOW. nieprzech.

3. go (adopt position):

go
robić [perf z-]

10. go (pass):

11. go (begin):

go!

21. go inf (use toilet):

II . go <went, gone> [gəʊ, Am goʊ] CZASOW. przech.

1. go inf (make sound):

go

2. go (say):

go
a na to ona...

I . go <went, gone> [gəʊ, Am goʊ] CZASOW. nieprzech.

3. go (adopt position):

go
robić [perf z-]

10. go (pass):

11. go (begin):

go!

21. go inf (use toilet):

II . go <went, gone> [gəʊ, Am goʊ] CZASOW. przech.

1. go inf (make sound):

go

2. go (say):

go
a na to ona...

go-go dancer RZECZOW.

II . go about CZASOW. nieprzech.

go about ship:

go after CZASOW. przech. no passive

1. go after (chase):

biec [perf po-] za kimś

2. go after (try to get):

go against CZASOW. przech.

1. go against (contradict):

2. go against (oppose):

3. go against (disobey):

go ahead CZASOW. nieprzech.

1. go ahead (begin):

2. go ahead (go before):

3. go ahead (take place):

go along CZASOW. nieprzech.

1. go along (move onward):

Zwroty:

I . go around CZASOW. nieprzech.

1. go around (keep doing):

2. go around (walk):

3. go around (circulate):

4. go around (be sufficient):

5. go around (turn round):

II . go around CZASOW. przech.

1. go around (walk):

go at CZASOW. przech. inf

1. go at (tackle):

2. go at (attack):

go away CZASOW. nieprzech.

1. go away (travel):

2. go away (leave):

3. go away (disappear):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文