Tłumaczenia dla hasła „were“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

were pt of be

Zobacz też be , be

1. be (describes state, situation):

1. be (describes state, situation):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文