Tłumaczenia dla hasła „who“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

Zobacz też whose , whom

1. be (describes state, situation):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文