angielsko » słoweński

I . as [æz, əz] SPÓJNIK

1. as (while):

as

3. as (because):

as
ker

4. as (though):

sweet as he is, ...
as for ...
kar zadeva ...
as from [or of ]
od
as to ...
glede ...
ko

III . as [æz, əz] PRZYSŁ.

1. as (in comparisons):

as
kot
[just] as ... as ...
tako ... kot ...

2. as (indicating an extreme):

as tall as 8 ft

in·as·much as [ɪnəzˈmʌtʃəz] SPÓJNIK form

1. inasmuch as (to the extent that):

2. inasmuch as (because):

ker

in·so·far as [ˌɪnsə(ʊ)ˈfɑ:ræz] PRZYSŁ. form

pay as you ˈearn RZECZOW. Brit

as soon as PRZYMIOT.

Hasło od użytkownika

as far as PRZYSŁ.

Hasło od użytkownika

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文