angielsko » słoweński

I . col·our [ˈkʌləʳ] RZECZOW.

2. colour of complexion:

3. colour (skin colour):

4. colour:

SCH, UNIV colours pl

II . col·our [ˈkʌləʳ] CZASOW. przech.

1. colour (change colour of):

2. colour (distort):

III . col·our [ˈkʌləʳ] CZASOW. nieprzech.

ˈcol·our bar RZECZOW.

ˈcol·our blind PRZYMIOT.

ˈcol·our blind·ness RZECZOW. no pl

ˈcol·our-fast PRZYMIOT.

ˈcol·our fil·ter RZECZOW.

ˈcol·our scheme RZECZOW.

ˈcol·our slide RZECZOW.

col·our ˈtele·vi·sion RZECZOW.

ˈcolour-themed PRZYMIOT.

colour-themed table-setting, window display:

off-ˈcol·our PRZYMIOT., off-ˈcol·or PRZYMIOT.

1. off-colour (somewhat sick):

2. off-colour (somewhat obscene):

pri·ma·ry ˈcol·our RZECZOW., pri·ma·ry ˈcol·or RZECZOW.

I . ˈwa·ter col·our, ˈwa·ter col·or RZECZOW.

1. water colour (paint):

2. water colour (picture):

II . ˈwa·ter col·our, ˈwa·ter col·or PRZYMIOT. usu attr

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文