angielsko » słoweński

Tłumaczenia dla hasła „don't“ w angielsko » słoweński słowniku (Przełącz na słoweńsko » angielski)

don't [dəʊnt]

don't → do not, → do:

Zobacz też do without , do with , do up , do over , do out , do in , do down , do away , do

do without CZASOW. nieprzech.

1. do (not have):

do

2. do (prefer not to have):

do

do with CZASOW. nieprzech.

1. do Brit fam (bear):

2. do Brit fam (need):

do

4. do (deal with):

5. do (refuse contact):

6. do (not concern):

I . do up CZASOW. przech.

1. do (close):

do
zapirati [perf zapreti]
zapenjati [perf zapeti]

2. do (adorn):

do
urejati [perf urediti]

3. do (dress):

4. do (hair):

5. do (wrap):

do
zavijati [perf zaviti]

II . do up CZASOW. nieprzech.

do dress:

do

do over CZASOW. przech. fam

1. do (beat up):

do Brit Aus

2. do Brit (rob):

do
do

3. do Am (redo):

do

do out CZASOW. przech. fam

do
urejati [perf urediti]

do in CZASOW. przech. sl

1. do (kill):

do

do down CZASOW. przech. fam

do away CZASOW. nieprzech.

1. do (discard):

2. do fam (kill):

I . do <does, did, done> [du:] CZASOW. posiłk. vb

7. do (expressing surprise):

II . do <does, did, done> [du:] CZASOW. przech.

4. do fam (finish):

8. do esp Brit (serve):

do

9. do (put on):

10. do (impersonate):

do
do
fig I hope she won't do a Helen and ...

11. do fam (cheat):

do

12. do fam (spend time in jail):

do
sedeti [perf odsedeti]

14. do fam (take):

IV . do [du:] RZECZOW.

1. do fam (party):

do esp Brit Aus
žurka ż

2. do Brit fam (treatment):

3. do no pl (droppings):

4. do (allowed, not allowed):

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文