angielsko » słoweński

Tłumaczenia dla hasła „fracas“ w angielsko » słoweński słowniku (Przełącz na słoweńsko » angielski)

fra·cas <- [or -es]> [ˈfrækɑ:, -kɑz] RZECZOW.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文