angielsko » słoweński

is [ɪz, z] CZASOW. posiłk. vb

is 3rd pers sing of be:

Zobacz też be

be <was, been> [bi:, bi] CZASOW. nieprzech. + n or adj

3. be (timing):

11. be (expresses imperatives):

be quiet or I'll ...!

less-is-more [lesɪzmɔ:ʳ] PRZYMIOT.

be <was, been> [bi:, bi] CZASOW. nieprzech. + n or adj

3. be (timing):

11. be (expresses imperatives):

be quiet or I'll ...!

-to-be [təˈbi:] W WYRAZ. ZŁ.

-to-be boss-, husband-:

-to-be
bride-/mother--to-be

I . ˈwould-be PRZYMIOT. attr

II . ˈwould-be RZECZOW.

that is to say CZASOW.

Hasło od użytkownika

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文