angielsko » słoweński

Tłumaczenia dla hasła „mildly“ w angielsko » słoweński słowniku (Przełącz na słoweńsko » angielski)

mild·ly [ˈmaɪldli] PRZYSŁ.

2. mildly (slightly):

3. mildly (as an understatement):

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文