angielsko » słoweński

I . po·si·tion [pəˈzɪʃən] RZECZOW.

1. position (place):

mesto n
kraj m

3. position (in navigation):

lega ż

5. position SPORTS (in team):

mesto n

6. position (rank):

7. position (in race, competition):

position Brit Aus
mesto n

10. position usu sing form (opinion):

mnenje n

11. position usu pl MILIT:

II . po·si·tion [pəˈzɪʃən] CZASOW. przech.

ˈlo·tus po·si·tion RZECZOW., ˈlo·tus pos·ture RZECZOW. no pl (yoga)

ˈmis·sion·ary po·si·tion RZECZOW.

pole po·ˈsi·tion RZECZOW. no pl SPORTS

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文