angielsko » słoweński

I . rock·et1 [ˈrɒkɪt] RZECZOW.

1. rocket:

raketa ż
raketa ż

2. rocket (firework):

raketa ż

3. rocket (engine):

II . rock·et1 [ˈrɒkɪt] CZASOW. nieprzech. to rocket [up]

rock·et2 [ˈrɒkɪt] RZECZOW. no pl BOT

ˈboost·er rock·et RZECZOW.

ˈrock·et launch·er RZECZOW. MILIT

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文