angielsko » słoweński

I . stroke [strəʊk] CZASOW. przech.

2. stroke (hit):

II . stroke [strəʊk] RZECZOW.

2. stroke MED (attack):

3. stroke (mark):

skozi m

4. stroke (hitting a ball):

udarec m

5. stroke form (blow):

udarec m
sunek m

6. stroke no pl (swimming style):

7. stroke (swimming movement):

zamah m

9. stroke (action):

poteza ż

10. stroke no pl, usu neg fam (of work):

11. stroke of a clock:

udarec m

ˈheat stroke RZECZOW.

ˈtwo-stroke RZECZOW. (car, engine)

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文