angielsko » słoweński

town [taʊn] RZECZOW.

1. town (small city):

mesto n
kraj m

2. town no art (residential or working location, downtown):

[the] town
center m

ˈCape Town RZECZOW.

coun·ty ˈtown RZECZOW. Brit

ˈghost town RZECZOW.

ˈmar·ket town RZECZOW. Brit

ˈsat·el·lite town RZECZOW.

ˈshan·ty town RZECZOW.

town ˈcen·tre RZECZOW. the town centre

town ˈclerk RZECZOW.

town ˈcoun·cil RZECZOW.

town ˈcoun·cil·lor RZECZOW.

town ˈhall RZECZOW.

ˈtown house RZECZOW.

1. town house (residence):

hiša ż v mestu

2. town house esp Am (row house):

town ˈplan·ning RZECZOW. no pl

twin ˈtown RZECZOW. Brit

uni·ˈver·sity town RZECZOW.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文