angielsko » słoweński

I . watch [wɒtʃ] RZECZOW.

1. watch:

ročna ura ż
žepna ura ż

3. watch (period of duty, unit):

straža ż

III . watch [wɒtʃ] CZASOW. nieprzech.

1. watch (look):

2. watch (be attentive):

watch out CZASOW. nieprzech.

1. watch (keep lookout):

2. watch (beware of):

pazi!

neigh·bour·hood ˈwatch RZECZOW.

ˈnight-watch RZECZOW.

self-wind·ing ˈwatch RZECZOW.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文