вкуся w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła вкуся w bg»niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecki»bg)

вкуся → вкусвам

Zobacz też вку̀свам

вку̀свам нсв, вку̀ся св VERB przech.

вкус <вкусъ̀т, вку̀сове, бр: вку̀са > RZECZOW. м

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła вкуся w niemiecki»bg słowniku (Przełącz na bg»niemiecki)

вкуся Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文