говоря w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła говоря w bg»niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecki»bg)

I.гово̀ря нсв VERB (н)przech.

3. говоря (служа си с устна реч):

Zwroty:

II.гово̀ря нсв VERB nieprzech.

III.гово̀ря нсв VERB impers

го̀вор <-ът, -и, бр: -а > RZECZOW. м

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła говоря w niemiecki»bg słowniku (Przełącz na bg»niemiecki)

говоря Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文