добре w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła добре w bg»niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecki»bg)

II.добрѐ PART разг (израз на съгласие)

gut, dass

Tłumaczenia dla hasła добре w niemiecki»bg słowniku (Przełącz na bg»niemiecki)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

добре Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Ende gut, alles gut Sprichw

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文