на w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła на w bg»niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecki»bg)

2. на:

auf +dat
an +dat
in +dat

9. на (количество):

zu +dat , in +akk o dat

Междунаро̀дна асоциа̀ция на адвока̀тите ЮР

Междунаро̀дна организа̀ция на труда̀ ЮР, ИКОН

Първоинстанционен съд на Европейските общности ЮР

Междунаро̀ден институ̀т за унифика̀ция на ча̀стното ЮР

I.връ̀звам нсв, въ̀ржа св VERB przech.

II.връ̀звам нсв, въ̀ржа св VERB zwrotny връзвам се на нщ разг

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła на w niemiecki»bg słowniku (Przełącz na bg»niemiecki)

на Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文