от w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła от w bg»niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecki»bg)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
leiden an +dat

Tłumaczenia dla hasła от w niemiecki»bg słowniku (Przełącz na bg»niemiecki)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ab Kai HDL
frei Kai HDL

от Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文