притеснявам w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła притеснявам w bg»niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecki»bg)

I.притесня̀вам нсв, притесня̀ св VERB przech.

II.притесня̀вам нсв, притесня̀ св VERB zwrotny

Tłumaczenia dla hasła притеснявам w niemiecki»bg słowniku (Przełącz na bg»niemiecki)

притеснявам Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文