филм w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła филм w bg»niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecki»bg)

филм <фѝлмът, фѝлми, бр: фѝлма > RZECZOW. м ФОТО, КИНО, ИНФОРМ

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła филм w niemiecki»bg słowniku (Przełącz na bg»niemiecki)

филм Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文