États-Unis w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła États-Unis w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła États-Unis w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.stateside [Brit ˈsteɪtsʌɪd, Am ˈsteɪtˌsaɪd] PRZYMIOT.

II.stateside [Brit ˈsteɪtsʌɪd, Am ˈsteɪtˌsaɪd] PRZYSŁ.

Columbia [Brit kəˈlʌmbɪə, Am kəˈləmbiə] RZECZOW. prov HIST

États-Unis w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła États-Unis w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła États-Unis w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文