à-coups w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła à-coups w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

spasmodically [Brit spazˈmɒdɪk(ə)li, Am spæzˈmɑdək(ə)li] PRZYSŁ.

haltingly [Brit ˈhɔːltɪŋli, Am ˈhɔltɪŋli] PRZYSŁ.

jerkily [Brit ˈdʒəːkɪli, Am ˈdʒərkəli] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła à-coups w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

à-coup <pl à-coups> [aku] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

à-coups w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła à-coups w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła à-coups w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

à-coups Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文