âgée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła âgée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. âge (nombre d'années):

3. âge (période de la vie):

Zwroty:

Zobacz też artère

âgé (âgée) [ɑʒe] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła âgée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

âgée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła âgée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Moyen Âge, Moyen-Âge [mwajɛnɑʒ] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła âgée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

âgée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

étudiant(e) m (ż) plus âgé(e)

âgée Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文