échapper w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła échapper w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.échapper à CZASOW. przech. obj.indir.

2. échapper (éviter):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła échapper w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

échapper w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła échapper w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.échapper [eʃape] CZASOW. przech. Québec (laisser tomber involontairement)

Tłumaczenia dla hasła échapper w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to do a runner inf

échapper Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文