échecs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła échecs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. échec:

semi-échec <pl semi-échecs> [səmieʃɛk] RZECZOW. m

demi-échec [d(ə)mieʃɛk] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła échecs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
joueur/-euse m/ż d'échecs

échecs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła échecs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła échecs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

échecs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

chess + vb sing

échecs Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文