écran w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła écran w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. écran CINE:

cinema Brit

Zwroty:

écran de fumée fig MILIT

Zobacz też Société

page-écran <pl pages-écrans> [paʒekʀɑ̃] RZECZOW. ż INFOR

tel écran-tel écrit [tɛlekʀɑ̃tɛlekʀi] PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła écran w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

écran w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła écran w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
fond d'écran m INFOR
société écran ECON, COM

Tłumaczenia dla hasła écran w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

écran Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文