écrite w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła écrite w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.écrit (écrite) [ekʀi, it] CZASOW. pp

écrit → écrire

II.écrit (écrite) [ekʀi, it] PRZYMIOT.

Zobacz też écrire

tel écran-tel écrit [tɛlekʀɑ̃tɛlekʀi] PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła écrite w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
test paper SCHOOL, UNIV
écrire (to à)

écrite w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła écrite w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła écrite w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

écrite Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文