élevée w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła élevée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też coton

I.élevé (élevée) [elve] CZASOW. pp

élevé → élever

II.élevé (élevée) [elve] PRZYMIOT. (éduqué)

III.élevé (élevée) [elve] PRZYMIOT.

Zobacz też élever

Tłumaczenia dla hasła élevée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
perch fig

élevée w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła élevée w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

élevé1(e) [el(ə)ve] PRZYMIOT.

I.élevé2(e) [el(ə)ve] PRZYMIOT. (éduqué)

II.élevé2(e) [el(ə)ve] RZECZOW. m(ż)

Tłumaczenia dla hasła élevée w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

élevée Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

élevée Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

élevée z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文