émissions w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła émissions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

euro-émission <pl euro-émissions> [øʀoemisjɔ̃] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
repeat Brit

Tłumaczenia dla hasła émissions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

émissions w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła émissions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.émettre [emɛtʀ] irr CZASOW. nieprzech. CINE, TV

Tłumaczenia dla hasła émissions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

émissions Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文