épreuves w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła épreuves w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. épreuve (testant valeur, résistance):

contre-épreuve <pl contre-épreuves>, contrépreuve <pl contrépreuves> [kɔ̃tʀepʀœv] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła épreuves w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
correcteur/-trice m/ż (d'épreuves)

épreuves w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła épreuves w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła épreuves w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

épreuves Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文