éternel w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła éternel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.étern|el (éternelle) [etɛʀnɛl] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła éternel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
éternel/-elle
éternel/-elle
éternel/-elle
éternel/-elle
eternal PHILOS, REL
éternel/-elle
éternel/-elle

éternel w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła éternel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła éternel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

éternel Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文