étonnant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła étonnant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

étonnant (étonnante) [etɔnɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła étonnant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
it would be surprising if + subj
+ subj I find it surprising that
+ subj more surprisingly, …
+ subj (it's) no wonder that

étonnant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła étonnant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

étonnant(e) [etɔnɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

étonnant [etɔnɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła étonnant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

étonnant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文