étranger w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła étranger w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.étrang|er (étrangère) [etʀɑ̃ʒe, ɛʀ] PRZYMIOT.

II.étrang|er (étrangère) [etʀɑ̃ʒe, ɛʀ] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła étranger w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
étranger/-ère
étranger/-ère m/ż
étranger/-ère (to à)
étranger/-ère à qn/qc
étranger/-ère m/ż
étranger/-ère
étranger/-ère (to à)
ressortissant/-e m/ż étranger/-ère

étranger w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła étranger w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

étranger [etʀɑ̃ʒe] RZECZOW. m

I.étranger (-ère) [etʀɑ̃ʒe, -ɛʀ] PRZYMIOT.

II.étranger (-ère) [etʀɑ̃ʒe, -ɛʀ] RZECZOW. m, f

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła étranger w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
étranger(-ère) m (ż)
étranger(-ère)
étranger(-ère)
étranger(-ère) m (ż)
étranger(-ère)
étranger(-ère)
étranger(-ère)

étranger Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

étranger Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文