‘cet w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘cet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła ‘cet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

‘cet w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘cet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cet → ce

Zobacz też ce2, ce1

ce1 <devant en et formes de “être” commençant par une voyelle c', devant a ç'> [sə] ZAIMEK dém

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘cet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

‘cet Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文