‘comment w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘comment w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. comment (de quelle manière):

4. comment (indignation, surprise):

how come? inf
et comment! inf
et comment! inf
and how! inf

Zobacz też importer

2. importer (dans locutions):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘comment w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

‘comment w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘comment w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘comment w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

‘comment Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文