‘ils w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘ils w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ils → il

Zobacz też il

I.il [il] ZAIMEK OSOBOWY m Il pronom personnel masculin représentant une personne du sexe masculin ou un animal familier mâle se traduit par he; lorsqu'il représente un objet, un concept, un animal non familier, il se traduit par it; il peut également se traduire par she lorsqu'il représente un navire.
il pronom personnel neutre sujet d'un verbe impersonnel se traduit généralement par it. On se reportera au verbe.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘ils w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

‘ils w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘ils w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też il

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘ils w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

‘ils Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文