‘on w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘on w francuski»angielski słowniku

1. on (complètement indéfini):

2. on (signifiant nous):

on-dit <pl on-dit> [ɔ̃di] RZECZOW. m

qu'en-dira-t-on <pl qu'en-dira-t-on> [kɑ̃diʀatɔ̃] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

‘on w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘on w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

qu'en-dira-t-on [kɑ̃diʀatɔ̃] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘on w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

‘on Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文