‘qu'est-ce w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘qu'est-ce w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tarnation [Brit tɑːˈneɪʃ(ə)n, Am tɑrˈneɪʃən] RZECZOW. Am inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
we'll soon see about that inf! iron

Tłumaczenia dla hasła ‘qu'est-ce w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też être2, être1

I.traficoter [tʀafikɔte] inf CZASOW. przech. (comploter)

II.traficoter [tʀafikɔte] inf CZASOW. nieprzech. (vivre de petits trafics)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

‘qu'est-ce w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘qu'est-ce w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

est-ce que [ɛskə] PRZYSŁ. ne se traduit pas

qui est-ce qui [kiɛski] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position sujet)

qui est-ce que [kiɛskə] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position complément)

qu'est-ce que [kɛskə] ZAIMEK interrog

boulotter [bulɔte] CZASOW. przech., nieprzech. fam

I.devenir [dəv(ə)niʀ] CZASOW. nieprzech. +être

II.devenir [dəv(ə)niʀ] RZECZOW. m soutenu

Tłumaczenia dla hasła ‘qu'est-ce w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

‘qu'est-ce Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à qui est ce livre? ― c'est à lui
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文