‘touche w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘touche w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. touche ART:

touche-touche <à touche-touche [atuʃtuʃ] > PRZYSŁ.

touche-pipi <pl touche-pipi> [tuʃpipi] RZECZOW. m inf

touche-à-tout [tuʃatu] PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła ‘touche w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

‘touche w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘touche w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. touche INFOR, MUS:

touche-à-tout [tuʃatu] RZECZOW. mf inv inf c'est un touche-à-tout

Tłumaczenia dla hasła ‘touche w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

‘touche Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文