‘tu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘tu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.m'as-tu-vu [matyvy] inf PRZYMIOT. inv

II.m'as-tu-vu <pl m'as-tu-vu> [matyvy] inf RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła ‘tu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

‘tu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘tu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.tu <inf, devant voyelle ou h muet t'> [ty] ZAIMEK pers

II.tu <inf, devant voyelle ou h muet t'> [ty] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘tu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

‘tu Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

you can bet your boots [or ass Am ] that ... inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文