‘vous w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘vous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. vous (sujet):

5. vous (après préposition):

vous2 <pl vous> [vu] RZECZOW. m

chez-vous <pl chez-vous> [ʃevu] RZECZOW. m inf

vous-même <pl vous-mêmes> [vumɛm] ZAIMEK OSOBOWY

rendez-vous <pl rendez-vous> [ʀɑ̃devu] RZECZOW. m

garde-à-vous <pl garde-à-vous> [ɡaʀdavu] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła ‘vous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

‘vous w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘vous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.vous [vu] ZAIMEK pers, 2. pers. pl, pers, forme de politesse

Zobacz też me

me <devant voyelle ou h muet m'> [mə] ZAIMEK pers

rendez-vous [ʀɑ̃devu] RZECZOW. m inv

garde-à-vous [gaʀdavu] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła ‘vous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

‘vous Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文