’—‘ça w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ’—‘ça w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

avec ça qu'il ne l'a pas pris slang! iron
rien que ça! iron
is that all! iron
oh, carry on, don't mind me! Brit iron
ça va ou roule inf? (la vie)

1. CA FIN written abbr → chiffre d'affaires

2. CA ELEC written abbr → courant alternatif

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ’—‘ça w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

’—‘ça w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ’—‘ça w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też cela

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ça gaze? inf
ça urge! inf

Tłumaczenia dla hasła ’—‘ça w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

’—‘ça Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

ça va (comme ça)! inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文