’—‘c'est w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ’—‘c'est w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też être2, être1

est-allemand (est-allemande) <mpl est-allemands> [ɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

est-ouest [ɛstwɛst] PRZYMIOT. inv

I.sud-est [sydɛst] PRZYMIOT. inv

I.nord-est [nɔʀ(d)ɛst] PRZYMIOT. inv

II.nord-est [nɔʀ(d)ɛst] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ’—‘c'est w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

’—‘c'est w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ’—‘c'est w francuski»angielski słowniku

est indic prés de être

Zobacz też être

IV.être [ɛtʀ] irr RZECZOW. m

I.est2 [ɛst] RZECZOW. m sans pl

est-allemand(e) [ɛstalmɑ̃, ɑ̃d] PRZYMIOT.

nord-est [nɔʀɛst] RZECZOW. m inv

I.sud-est [sydɛst] inv RZECZOW. m

II.sud-est [sydɛst] inv PRZYMIOT.

Nord-Est [nɔʀɛst] RZECZOW. m inv

qui est-ce qui [kiɛski] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position sujet)

qui est-ce que [kiɛskə] ZAIMEK interrog (question portant sur une personne en position complément)

est-ce que [ɛskə] PRZYSŁ. ne se traduit pas

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

’—‘c'est Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文