’—‘peut-être’ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ’—‘peut-être’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

perchance [Brit pəˈtʃɑːns, Am pərˈtʃæns] PRZYSŁ. liter

I.maybe [Brit ˈmeɪbiː, ˈmeɪbi, Am ˈmeɪbi] PRZYSŁ.

II.maybe [Brit ˈmeɪbiː, ˈmeɪbi, Am ˈmeɪbi] RZECZOW.

III.maybe [Brit ˈmeɪbiː, ˈmeɪbi, Am ˈmeɪbi]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ’—‘peut-être’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

’—‘peut-être’ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ’—‘peut-être’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też may, may

might pt of may

Zobacz też may, may

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ’—‘peut-être’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.que <qu'> [kə] PRZYSŁ. (comme)

III.que <qu'> [kə] ZAIMEK rel

IV.que <qu'> [kə] ZAIMEK interrog

’—‘peut-être’ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文