“je w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła “je w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

je1, (j' before vowel or mute h) [ʒ(ə)] ZAIMEK OSOBOWY

va-comme-je-te-pousse <à la va-comme-je-te-pousse> [alavakɔmʃtəpus] PRZYSŁ. inf

je-m'en-foutisme <pl je-m'en-foutisme> [ʒ(ə)mɑ̃futism] RZECZOW. m inf

je-ne-sais-quoi <pl je-ne-sais-quoi> [ʒənsɛkwa] RZECZOW. m

je-m'en-foutiste <pl je-m'en-foutistes> [ʒ(ə)mɑ̃futist] RZECZOW. mf inf

Tłumaczenia dla hasła “je w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

“je w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła “je w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

je <j'> [ʒə, ʒ] ZAIMEK pers

I.je-m'en-foutiste [ʒ(ə)mɑ̃futist] inv PRZYMIOT. inf

II.je-m'en-foutiste [ʒ(ə)mɑ̃futist] inv RZECZOW. mf inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła “je w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

“je Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

“may I ?” “please do!” form
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文